Med Circom som IT-leverantör kan Ventex växa i lugn och ro.

Circom är vår IT-avdelning i Sölvesborg

Ventex Entreprenad AB är ett ventilationsföretag från Sölvesborg som växt kraftigt både i omsättning och antal anställda det senaste året. Circom är en viktig samarbetspartner för Ventex. Circom är en drivande kugge i effektiviseringsarbetet. Mestadels handlar det om att bygga upp relevanta och anpassade IT-miljöer.

Varför anlitar Ventex Circom som IT-avdelning?
– Vårt företag är för litet för att ha en egen IT-avdelning. Circom har lärt känna våra behov och vi har själva inte tid att lägga energi på teknik. Vi måste vara konkurrenskraftiga i vår helhet, säger Jörgen Granath som är VD för Ventex.

Vad gör Circom för ert företag idag?
– De ser till att serverar och arbetsstationer fungerar, att backup tas varje dag, att mailen fungerar. Serverhosting och all backup ligger hos dem. Men de har även ansvar för alla inköp av datorer, programvaror och IT-lösningar. Det tar för lång tid för oss att övervaka marknaden gällande olika typer av verktyg och de vet redan vad som är bäst för oss, berättar Jörgen.

Hänger ni med i digitaliseringen?
– Absolut, vi känner att vi hör till dem som har utvecklats mest och snabbast på marknaden. Byggbranschen kräver mer och mer dokumentation, och att mer sker digitalt, berättar Jörgen.

Vad händer om er IT-miljö inte fungerar?
– Rent krasst handlar det om att processerna ut på byggarbetsplatserna stannar av. Ett projekt kan bli försenat. Medarbetare kan av tekniskt strul bli utan sina löner osv. Det måste bara fungera, säger Jörgen.

Har ni aldrig funderat på att byta IT-leverantör?
– Det ringer ofta IT-företag som vill sälja in sig till oss. Men vi är inte intresserade. Vi är helt enkelt nöjda med det vi har att det är inte värt varken pengar eller tid att byta leverantör.

Det låter nästan för bra för att vara sant – är ni inte missnöjda med någonting?
– Det har faktiskt hänt saker, men då pratar vi med Circom. De gör då en förändring som leder till det bättre. Exempelvis så upplevde vi att det var svårt att få kontakt med dem i början när vi hade strul med något.

Circom gjorde då en förändring. De öppnade upp fler kontaktvägar via mail och telefoni och utökade med en svarspolicy där de ringer tillbaka. Vi har en egen huvudansvarig men det finns även dokumentation som vägleder annan tekniker vid behov. Vi upplever att rutinerna förbättrades direkt och det är också en viktig parameter att ha med sig när man väljer samarbetspartners, säger Jörgen.