Enkät visar att Circom har mycket
högt förtroende hos sina kunder

Circom-Marcus-Thengius-IT-konsult-karlshamn

-För Circom är samarbetet med våra kunder det viktigaste. Tekniken är en förutsättning. Med anledning av höstens enkät vill jag därför tacka alla våra kunder som tog sig tid och svara på våra frågor. Alla svaren är oerhört värdefulla och ger oss både bekräftelse och underlag att jobba vidare med internt för utveckla samarbetet med våra kunder ännu mer, berättar Vd Marcus Tengius.

KUNDENKÄT 2019

Under 2019 upprepades den kundenkät som gjordes 2016. Kvalitativa intervjuer genomfördes med befintliga kunder av oberoende konsult. Men den här gången intervjuades 35 kunder i jämfört med 20 kunder under 2016.

Resultat av kundintervjuer gällande IT-support 2019

Fakta om enkäten:

35 kunder av 41 svarade på enkäten med ca 20 frågor

Intervjuerna genomfördes i okt-nov

Befintliga kunder

37% nya kunder från 2017 och deltog inte i enkät 2016

63% kunder sedan 2016 och bakåt i tiden som deltog i enkät 2016

Varma rekommendationer

Alla tillfrågade kunder dvs 100% skulle rekommendera Circom till andra företag. Anledningen är att kunderna känner högt förtroende är främst den snabba responsen och det personliga bemötandet som kunderna får. Vidare berättar många kunder om Circoms kompetens att lösa problem och den trygghet man känner kring att Circom är en personlig och tillgänglig aktör.

blank
Förbättringsarbete 2020 och framåt

Mer än hälften ca 54% nöjda och ser inga behov av förbättringsarbete. Det som framkom som viktigt för framtiden är att nya medarbetare presenteras och introduceras bättre så att ”circom-andan” lever vidare i företagskulturen. Dessutom önskas mer information om Circoms totala kunderbjudande, mer proaktivitet när det gäller framtiden med nya produkter och lösningar för enskilda branscher.

Vi bad kunderna sätta ett betyg på en skala 1-10 på följande områden:

Betyg personal/bemötande
1-Betyg-personal-bemotande

Betyg IT-kompetens
2-Betyg-IT-kompetens

Betyg Innovation
3-Betyg-Innovation

Betyg Helhet
4-Betyg-Helhet

KUNDENKÄT 2016

Under hösten 2016 gjordes en kundenkät hos ett 20-tal av Circoms befintliga kunder. Detta gjordes av en oberoende och utomstående aktör.

Resultat av kundintervjuer gällande IT-support 2016

Vilka tillfrågades?

Kunderna som intervjuades har varit kunder hos Circom jämnt fördelade under 1-4 år.
Alla kunderna hade olika erfarenhet inom it-området och merparten angav att Circom var en del, eller en stor del av deras it-avdelning.
40% av kontaktpersonerna var it-ansvariga på företaget och 60 % var allt från företagare till administrativ personal.

Varför väljer du Circom som IT-konsult?

73% berättade att det var genom rekommendationer från andra företagare. 67% angav att det var människorna som arbetade på Circom som var orsaken till varför de var kund hos Circom.
Ord som användes var – ”Galet seriösa”, Personliga, Ödmjuka och lösningsorienterade.

Vad tycker du är unikt med Circom?

De flesta av kunderna tycker att Circom är personliga samt att de har en seriös hållning och bred kompetens inom it. Ordet ”personliga” var något som återkom gång på gång i undersökningen. Många företag kände att de var lika prioriterade som andra kunder. Ord som enkla, metodiska och tydliga i sina förklaringar så att även icke it-kunniga förstår återkom också.

”Inget it-snack – De förstår oss och de förklarar så att vi förstår”

Kundenkät – Cirkeldiagram

Grön-cirkel-med-citatny-circom
”Tydlig analys – enkla och metodiska”
Vad är Circoms starkaste sida?

Bred kompetensnivå, snabba, pålitliga och engagerade i problembeskrivningen för att ge en optimal och korrekt lösning, sa kunderna. – Snabb återkoppling och snabba beslut. – Lovar aldrig saker de inte kan hålla. Många ser det som oerhört bra att samma person kommer varje gång.
En person som har översikt och kan företagets IT-miljö.

Skulle du rekommendera Circom?

På frågan om de tillfrågade skulle rekommendera Circom till andra företag svarade 53% – Absolut! och 47% – Ja. Med andra ord var det ingen som inte skulle rekommendera Circom.

Kundenkät – Cirkeldiagram

absolut-cirkel-ny-circom

Vi bad kunderna sätta ett betyg på en skala 1-10 på följande frågor:

Vad ger du Circom för betyg när det gäller kompetens inom IT?
Diagram-kompetens-inom-it

Vad ger du Circom för betyg när det gäller snabbhet?
Diagram-snabbhet-circom

Vad ger du Circom för betyg när det gäller personal/människorna som du möter när du jobbar med Circom?
Diagram-personal-människor-circom

Vad ger du Circom för betyg när det gäller förtroende – de håller vad de lovar?
Diagram-håller-vad-de-lovar-circom

Vad ger du Circom för betyg när det gäller att vårda sina kunder?
Diagram-vårda-kunder-circom

Vad ger du Circom för generellt helhetsbetyg?
Diagram-helhetsbetyg-circom