IT-LÖSNINGAR

Trygg IT avtal, IT-lösningar för företag eller intern IT-funktion. Läs några exempel på vilken typ av tjänster och service vi tillhandahåller till din verksamhet.

Att spara tid och samordna är viktigt för serviceföretaget

IT-lösningar för det mindre service företaget

IT-lösningar för det mindre service företaget

Vår kund är ett serviceföretag som har cirka 10 användare, varav de flesta reser runt i närområdet och utför service och installerar värmesystem. I detta fall har redan kunden en befintlig IT-leverantör som tillgodoser dem med hårdvara och allmän it-support. Vi implementerar här ett system för att kunna planera och dela ut arbete till tekniker på fältet, samt inhämta rapportering på utförda jobb både gällande tid och material. Detta för att sedan snabbt kunna använda rapporten som underlag för faktura och även lön. Vi utnyttjar här samma information till flera olika system för att spara tid och pengar, genom att förenkla och skapa effektiva flöden. I detta fall utnyttjar vi befintlig infrastruktur och vi gör allt från att inhämta information om hur kunden jobbar till implementering och utbildning av systemet.

Nyttan av det stora ger kostnadseffektivitet

Trygg IT avtal för det medelstora företaget

Vår kund är ett företag med 5-20 användare. De vill precis som det större företaget, dra nytta av ny teknik och ha möjlighet att göra saker effektivare men samtidigt till en begränsad budget för sin IT-miljö. Avgörande är en rimlig kostnad per användare. Styrkan vi har är möjlighet till helt kundplacerade IT-lösningar eller även placering i vår egna serverhall (serverhosting). I flera fall kan en kombination av detta, ge en kostnadseffektiv IT-lösning med många möjligheter.. Vi löser så här att i många fall kan en kombination av detta, ge en kostnadseffektiv IT-lösning med många möjligheter.

Kunden har en IT-lösning som är en central del av företaget och då är det högt krav på tillgänglighet och snabb support. Vi kan här ta fram bra Trygg IT avtal med de specifika krav som ställs. Vi ser till att alltid ha löpande kontakt med kunden och följa upp om behov förändras, eller nya tekniska funktioner kan underlätta kundens vardag.

Trygg IT avtal för det medelstora företaget

Inhouse med syfte att ge strategisk inriktning

Intern IT-funktion för det internationella företaget

Vår kund är ett större företag med många kontor även utanför Sveriges gränser. Där vi har tagit rollen som intern IT-funktion, allt från IT-support i diverse it-ärenden till ett bollplank, i hur företagets ledning skall tänka framåt i sin tekniska arbetsmiljö, och hur strategin för deras IT-miljö skall se ut. Här jobbar vi med mål som sträcker sig flera år framöver och med en klar och tydlig plan vad som skall förändras och när. Detta ställer givetvis höga krav på struktur men samtidigt på kreativitet och innovation för att uppfylla målet. Kunden ställer höga krav på tillgänglighet och krav på dokumentation, och en fungerande IT-lösning kräver kontakter och dialog med olika delar i organisationen.

Intern IT-funktion för det internationella företaget

Våra samarbetspartners

Circom Microsoft partner Blekinge
Circom IT partner support HP
Circom-it-losningar-foretag-blekinge-partner-HP
Circom-it-foretag-skane-partner-Fujitsu
Circom IT Blekinge Partner Apple
Circom Vmware support Malmo
Circom-it-support-karlshamn-partner-Nakivo
Circom natverk IT Blekinge Ubiquiti
CIrcom data support Blekinge Bitdefender
Circom-it-Blekinge-partner-vipre
Circom IT Karlshamn, Duo
Circom-it-karlshamn-it-blekinge-partner-Ansluten
Circom support storegate
Circom mobigo partner karlshamn
Circom IT karlshamn Visma support
Circom it support Fortnox