Circom är en del av Ottosson Truck på den digitala fronten.

Circom är vår IT-konsult i Blekinge

Ottosson Truck AB är ett nationellt företag med 40 år i truckbranschen, med kontor i bl.a. Helsingborg. Innovation och nytänkande är en del av företagets varumärke och därför är det viktigt för Ottosson Truck AB att hänga med i utvecklingen även på det digitala planet.

– Vi köper IT-kompetens eftersom vi varken har tid eller behov av en heltidstjänst som hanterar våra IT-frågor, berättar IT-ansvarig Bodil Sandgren från Ottosson Truck.

Circom har varit IT-konsult till Ottosson Truck i över 5 år och nästan blivit en del av Ottosson Truck.
– De är vår IT-avdelning, säger Bodil.

När datavärlden strular tar Ottosson Truck det lugnt
För några år sedan låg ansvaret på ekonomiavdelningen och Jenny Andersson eftersom mycket handlar om affärs- och ekonomisystem. Men efterhand som Ottosson Truck har växt har även Bodil få ta över de praktiska delarna, att hantera IT-frågor tillsammans med Circom.

Bodil förklarar vad som hänt och Circom felsöker direkt.
– Jag ringer eller mailar till Circom och då får jag hjälp direkt. Det mesta handlar om problem som uppstår och då kommer de ut till oss och löser det. Men ibland går det att lösa genom att IT-teknikerna på Circom kopplar upp sig på våra datorer. Det är mycket smidigt, förklarar Bodil.

Felsökning och åtgärder är det vanligaste orsakerna till kontakt
Ibland tappar vi uppkopplingen eller så är det en dator som hänger sig eller något annat. Ja, det kan vara vad som helst. Vissa perioder händer ingenting och andra perioder uppstår problem lite oftare. Kommunikation mellan våra arbetsstationer och kunder är en stor del av vår verksamhet. Vi anlitar även Circom när det gäller rådgivning vid inköp av ny datautrustning.

Med kontor och verkstäder över hela Sverige krävs en digital plattform som fungerar
Ottosson Truck har flera verkstäder som ligger ute hos kunder eller på andra orter. Det är därför viktigt att våra medarbetare ute på fältet kan koppla upp sig mot den centrala servern. Förr i världen fick sådant skötas via post eller personlig inlämning av fysiska papper. Utvecklingen går framåt hela tiden och Ottosson Truck hänger med i utvecklingen med hjälp av Circom som förser Ottosson Truck med den senaste tekniken.

Ottosson Truck känner sig trygga i samarbetet med Circom
– Det är tryggt och framförallt får vi alltid hjälp direkt, menar Bodil som känner att valet av IT-företag handlar om att allting kan hända i datavärlden och då måste man ha rätt partners som har förståelse för kundens situation och frustration när inget fungerar. De känner oss på Ottosson Truck och vi känner dem på Circom. De är nära, personliga och alltid hjälpsamma.