Holje El – Kristianstad2018-12-17T06:12:21+00:00

Holje El driver IT-projekt med hjälp av Circom

Att vara IT-konsult innebär så mycket mer än att skapa trådlösa arbetsplatser i IT-miljöer med fungerande ekonomisystem. I samarbete med Holje El i Kristianstad arbetar Circom bland annat i projektform med att skapa smarta passagesystem med mobil övervakning och larm mm. En växande marknad där Circom främst tillför kompetens vad gäller databaser och kopplingar till olika system ut i världen via Internet.

– Vi har mycket duktiga montörer som installerar och förser IT-systemet med data. Vi kompletterar vår organisation med Circoms specialistkompetens som handlar om fungerande databaser och kopplingar mot andra system, berättar VD Niklas Jeppsson på Holje El som själv har ett förflutet i IT-branschen.

Elbranschen digitaliseras på alla fronter och nya affärsområden utvecklas
Holje El arbetar inom affärsområdena el, automation, larm, solceller och lås. Kunderna är främst byggföretag, industrier, kommuner, privatpersoner, kraftbolag, landsting och fastighetsägare mfl. Varje huvudmontör som ansvarar för ett projekt, bär med sig datautrustning som hanterar beställningar, checklistor och ritningar etc. Alla inom företaget kan följa ett projekt i realtid. För fem år sedan hanterade vi allt på papper så förändringen har gått snabbt och fortsätter.

Den digitala världen tar över
Den digitala utveckligen har de senaste tre åren helt tagit över arbetsprocesserna inom företaget. Inte minst är mer och fler produkter styrda via digitala system och sensorer. En lampa ska ju bara lysa när man är i rummet och behöver ljus.

Circom låser inte in kunden – utan tänker på allas bästa!
Holje El uppskattar att Circom har en långsiktig tro på sig själva som handlar om att gör man ett bra jobb så får man mer jobb. Genom att erbjuda öppna gränser i affärsuppgörelsens känner vi som kund oss fria men även att vår IT-konsult har ett långsiktigt engagemang. Circom tänker på kundens bästa.

Dela på sociala media

Till toppen