Vi kräver en pålitlig och professionell IT-leverantör

Inne i Evomatic ABs test-hall i Karlshamn möts man av robotstationer med armar som lyfter, svänger, transporterar eller presterar något annat – om och om igen. De stora robotarna känns nästan som levande väsen. Ibland stannar de upp och en konstruktör skruvar på något, för att återigen sätta igång maskinen. Robotar som utför monotona eller tunga jobb dygnet runt.

 Evomatic AB hjälper industrin att automatisera, eller som de själva säger; att investera i utveckling och förbereda industrier för framtida framgångar genom att förse dem med konkurrenskraftiga lösningar.

Ett företag med så mycket teknisk kunskap som Evomatic AB besitter, hur kommer det sig att ni anlitar en extern IT-leverantör? 

–Inte riktigt samma sak, och dessutom har vi mycket att göra och måste fokusera på vår kärnverksamhet. Då är det bättre att lägga ansvaret vad gäller driften på dem som är experter på det, säger IT-ansvarig Patrik Enarsson. Vi prioriterar våra kunder som finns över hela världen, men främst i Sverige. Då måste allt fungera!

Vad var det som avgjorde ert val av IT-leverantör? 

–Circom är duktiga på att lyssna och erbjuda den lösning som just Evomatic AB efterfrågar och behöver. Allting är uppkopplat idag och man vill inte ens tänka tanken på virus eller att bli hackad. Det är också viktigt att vi som företag hänger med i utvecklingen kring vad som händer med alla system, data och kommunikation. Det ansvaret lägger vi också på Circom.

Vad utmärker Circom från andra IT-leverantörer som ni har erfarenhet av?

–De har en transparens och öppenhet som bygger förtroende och trygghet. De är tillgängliga och finns alltid nära till hands.

Evomatic AB hjälper främst livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, bilindustrin och levererar nyckelfärdiga utrustningar. De ansvarar för konstruktion, programmering, installation, driftservice och eftermarknad mm. De har välkända kunder som exempelvis Volvo, Scania, Absolut, Orkla, Delicato, Löfbergs, IKEA, ABB och Stora Enso.