Internationellt serverbyte krävde hjälp från Circom

Brandfarliga vätskor, gaser och damm. Det världsomspännande företaget Bartec utvecklar produkter och lösningar som förhindrar explosioner där farliga ämnen kan uppstå.
– Vi tar fram elektriska komponenter för att skydda människor och miljöer, säger Torbjörn Holm.

Sedan 2010 har han varit produktansvarig för Bartec AB i Sverige – ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget. Företaget har i dag 1 600 anställda i hela världen, och den svenska koncernen täcker förutom hela Sverige även Danmark, Finland och Baltikum från kontoret i Karlskrona.

– Vi jobbar med stora företag som Siemens och ABB. Vår allra största kund är Danfoss i Danmark, berättar Torbjörn Holm.

För Bartec är säkerhet a och o. Mycket av kommunikationen sker idag digitalt, och att det finns ett fungerande IT-system är därför avgörande.

– Det är det viktigaste arbetsredskapet för oss. Både internt när vi kommunicerar med vårt huvudbolag och våra produktionsenheter över hela världen, men lika så i kommunikationen med våra kunder. Det är otroligt viktigt att tillgänglighet och professionalitet kan säkerställas.

Torbjörn Holm berättar om en av anledningarna till att Bartec AB valde att anlita Circom för ett par år sedan:

– Det började med att vi bytte lokal. Tidigare har vi suttit utanför stan där verksamheten startade en gång i tiden. Under årens gång har vi vuxit ur lokalerna och för ett par år sedan valde vi att byta upp oss. I samband med detta passade vi även på att byta server.

Serverbytet blev dock mer omfattande än vad Torbjörn Holm och Bartec AB först trott. Samtidigt som den egna flytten fick de dessutom nya globala regler från det tyska huvudkontoret. Samtliga e-postadresser skulle numera samlas i moderbolagets IT-drift.

– Där fick Circom en betydande roll, berättar Torbjörn Holm och fortsätter:

– Att flytta alla konton till en annan server var en ganska omfattande manöver. Men precis som vi hoppats gick det problemfritt. Tillsammans med vår tyska IT-avdelning löste Circom uppdraget jättebra.

Förutom produktansvarig är Torbjörn Holm även IT-ansvarig för det svenska bolaget. De flesta IT-problem som uppstår kan han därför lösa själv. Vid större insatser, som det internationella serverbytet, anser han däremot att det är värdefullt att ha en partner som går att lita på.

Vilken är den största fördelen med Circom?

– Helt klart deras tillgänglighet. Det är fantastiskt att man kan få support så pass fort. Man får alltid svar med en gång, och det är alltid någon som kan ta sig ann uppdraget. Det fungerar väldigt bra.